Pomoc prawna

Pomoc prawna na rzecz członków NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego:

Adwokat Tomasz Nowak

Kancelaria adwokacka w Krakowie, ul. Misiołka 7

tel. 606 791 596, mail: tomasz.nowak@adwokatura.pl

http://www.kancelariatn.pl

 


Zakres pomocy prawnej:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie projektów pism,
 • uczestnictwo w negocjacjach i procesie ustalania treści i warunków ugód,
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym, karnym, dyscyplinarnym i arbitrażowym,
 • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych,
 • przygotowanie pozwów oraz wszelkich innych pism procesowych,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych,
 • prowadzenie wywiadu gospodarczego o sytuacji majątkowej dłużnika,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikami/wierzycielami,
 • przygotowanie i zawieranie porozumień w przedmiocie spłaty, uznań długu oraz zabezpieczeń zadłużenia,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, obejmująca poszukiwanie majątku dłużnika, współpracę z Komornikiem oraz urzędami publicznymi.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanych usług,  kancelaria współpracuje ze specjalistami
z zakresu medycy, wypadków drogowych, podatków, geodezji, agencjami nieruchomości, tłumaczami, kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi.