Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Województwa Małopolskiego

Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel.: 12 615 75 76, telefon resortowy 83-57576 – Sekretariat
tel: 12 615 75 75, telefon resortowy 83-57575 – Przewodniczący
Fax : 12 615 75 77, resortowy 83-57577

NIP 677-16-83-721
PKO BP 61 1020 2892 0000 5902 0629 5671
e-mail : biuro@nszzp-malopolska.pl

 

OŚRODEK SZKOLENIA PRZY ZW NSZZ POLICJANTÓW woj. MAŁOPOLSKIEGO
Mogilska 109, 31-571 Kraków
e-mail: osrodek.nszz.policjantow@wp.pl
tel.: 12 615 7578

  Lista związków terenowych wraz z podanymi numerami telefonów – Kliknij