Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Województwa Małopolskiego

Sekretariat:

tel.: 12 615 75 76, telefon resortowy 83-57576

Przewodniczący:
tel: 12 615 75 75, telefon resortowy 83-57575

Fax:
12 615 75 77, resortowy 83-57577

Mogilska 109, 31-571 Kraków

NIP 677-16-83-721
PKO BP 61 1020 2892 0000 5902 0629 5671
e-mail : biuro@nszzp-malopolska.pl

 

Kontakt medialny:

Artur Kochan 📞 513-732-440

Jan Fijoł 📞 604-102-830

Paweł Kobiałka 📞 793-579-438

e-mail: zwiazki.krakow@gmail.com

 

OŚRODEK SZKOLENIA PRZY ZW NSZZ POLICJANTÓW

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Mogilska 109, 31-571 Kraków
e-mail: osrodek.nszz.policjantow@wp.pl
tel.: 12 615 7578

  Lista związków terenowych wraz z podanymi numerami telefonów – Kliknij