MSWiA nowelizuje Program Modernizacji, związki zawodowe chcą żeby zmiana była szersza.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał do zaopiniowania projekt nowelizacji Programu Modernizacji Policji i innych służb mundurowych. Przygotowana przez resort zmiana ma polegać na dostosowaniu Programu do liczby etatów, która w ostatnim czasie wzrosła niemal we wszystkich służbach. NSZZ …