GOTHAER

Rodzaje ubezpieczeń dostępnych w Programie:

Program skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a w zakresie NNW również do członków ich rodzin.

Program ubezpieczenia obejmuje następujące elementy:

–  ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy policji

– ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych policji

– ubezpieczenie ochrony prawnej

– ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach

– ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


Propozycja ubezpieczenia OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków


Ogólne warunki ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. i posiadania mienia


Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków


Ogólne warunki ubezpieczenia domów i mieszkań


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego


Aneks nr 1 do OWU – „Cztery kąty”