Fundusze prewencyjne i socjalne

Wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Prewencyjnego „WARTA” S.A.

Kliknij aby pobrać

 

 

Wniosek o przyznanie środków finansowych z                                         Funduszu Prewencyjnego „PZU” S.A.

Kliknij aby pobrać

UWAGA ! Pobierając powyższe wnioski, nie zapomnij pobrać zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych !


Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

Kliknij aby pobrać


Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej/finansowej

Kliknij aby pobrać


Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu nagród i zapomóg  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Kliknij aby pobrać


Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Kliknij aby pobrać