Odznaczenie Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie mł. insp. Tomasza Drożdżaka Medalem XXV-lecia NSZZP

31 lipca 2017 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor …