Posiedzenie Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów Nowy Sącz

28 listopada br. w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie  Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów Nowy Sącz. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – Przewodniczący nadkom. Grzegorz Gubała, …