Zgodnie z Zarządzeniem nr 418 KGP z dnia 15 kwietnia 2011 r. policjant ma obowiązek przystąpienia raz w roku do testów sprawności fizycznej. Test polega na wykonaniu w ciągu jednego dnia czterech prób sprawnościowych.Wyniki uzyskane z prób sprawnościowych są oceniane na podstawie norm, ustalonych w zależności od płci i wieku policjanta. Normy wyników uzyskanych z prób sprawnościowych określa załącznik do zarządzenia. Ocena końcowa wynika ze średniej arytmetycznej z czterech ocen uzyskanych w próbach sprawnościowych, przy czym policjant nie zalicza testu także w przypadku, gdy otrzyma ocenę niedostateczną z więcej niż jednej konkurencji. Ocena siły eksplozywnej rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 2 kg kobiety, 3 kg mężczyźni. Ocena siły mięśni brzucha z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 sekund. Ocena szybkości i koordynacji ruchowej – bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie oraz  ocena wytrzymałości – bieg na dystansie 800 m kobiety i 1000 m mężczyźni.

Test sprawności fizycznej

Tegoroczne testy sprawności fizycznej zaczęły się dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w upalne dni czerwca. Trzyosobowa komisja egzaminacyjna powołana przez Dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosława Nowaka miała sporo pracy. Do egzaminu przystąpiło prawie pięciuset policjantów i policjantek w okresie dwóch miesięcy. Dla policjanta Oddziału Prewencji coroczny egzamin sprawnościowy to przysłowiowa bułka z masłem, ale…. konkurencja duża więc każdy stara się „wyciągnąć” jak najwyższą średnią arytmetyczną. Nowoczesny obiekt z halą sportową, siłownią, salami treningowymi ułatwia każdemu policjantowi OPP dbanie o sprawność fizyczną w dni szkoleniowe i w czasie wolnym – przed lub po służbie.

Uchwała Zarządu Terenowego NSZZP  OPP i SPKP

Realizując statutowe zadania związku/wspieranie kultury fizycznej/ – Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i  SPKP po zakończeniu testów sprawności fizycznej podjął uchwałę o wyróżnieniu policjanta Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, który osiągnął najlepszy wynik w najbardziej wymagającej konkurencji tj. biegu na dystansie 1000 m. Przewodniczący komisji wskazał jako najlepszego policjanta Oddziału Prewencji Policji w Krakowie sierż. Adama Kałużnego, który na co dzień pełni zaszczytną służbę w Plutonie Wsparcia Taktycznego. W imieniu Zarządu Terenowego gratulacje oraz bon podarunkowy do realizacji w sklepie sportowym wręczył w-ce Przewodniczący TKR  sierż.szt. Łukasz Łukasik.