Zwolnienia lekarskie w Policji. Polscy Policjanci są dyskryminowani?

Skierowałem interpelację do Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego w związku z sygnalizowanymi przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Policji (NSZZ Policji przede wszystkim oddział w Małopolsce) wątpliwościami części policjantów, co do systemu …