Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej

K O M U N I K A T Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej W związku z niesatysfakcjonującymi środowisko policyjne negocjacjami, które jak dotąd nie zagwarantowały spełnienia postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe …

Wciąż brak porozumienia, decyzja o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej możliwa już w przyszłym tygodniu.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest zgodny co do konieczności ogłoszenia akcji protestacyjnej w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trwające od kilku tygodni rokowania w MSWiA nie przyniosły jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań, a cierpliwość policjantów …