” Zakochaj się w Krakowie ” – czyli kontynuacja spotkań w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Zarząd Terenowy KWP w Krakowie mając na uwadze ponadpokoleniowe i rodzinne spędzanie wolnego czasu zorganizował kolejną, po wcześniejszym zwiedzaniu Traktu Królewskiego, ofertę aktywnego wypoczynku przeznaczoną dla funkcjonariuszy KWP w Krakowie oraz członków …